Trening słuchowy A. Tomatisa

 Profesor A. Tomatis był francuskim otolaryngologiem. Prowadził badania nad funkcją narządu słuchu. Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy  z dziećmi wykazującymi: zaburzenie mowy, zaburzenia głosu, dysleksją, autyzmem, ADHD czy problemami szkolnymi.

Z badań Tomatisa wynika, że przyczyną wielu spośród wymienionych zaburzeń mogą być zaburzenia uwagi słuchowej. W terapii mogą uczestniczyć równocześnie dzieci z różnymi objawami i różnym natężeniem zaburzeń czy deficytów słuchowych. Można zastosować wobec nich ten sam program naprawczy, pod warunkiem, że wyniki badań diagnostycznych wykazują wystarczające podobieństwo w charakterze zaburzeń ich uwagi słuchowej. Każda sesja treningowa trwa 10 dni, tj. 2 tygodniu wyłączając soboty i niedziele. W ciągu tych 10 dni dziecko korzysta codziennie z „elektronicznego ucha” przez 2 godziny zegarowe bez przerwy. Po każdej sesji jest kilkutygodniowa przerwa. Na pewnym etapie terapii przerwa ta trwa od 3 do 6 miesięcy. Systematyczny i długotrwały trening słuchowy potrzebny jest do tego, by mózg mógł przestawić i uznać nową sytuację za coś stałego, za kanał, z którego można korzystać w sposób ciągły. Przerwy w terapii, to czas na stabilizację uruchomionych dla mózgu możliwości.

Większość sesji treningu słuchowego to pasywna faza terapii: dzieci mogą spać, mogą wykonywać niektóre nienarzucone czynności (rysowanie, malowanie, lepienie, układanie klocków czy puzzli), ale nie może to być pisanie, liczenie czy czytanie.

 

 

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie