Rehabilitacja w szkole

Dzieci w naszej szkole objęte są także rehabilitacją, czyli takim usprawnieniem leczniczym, który ma na celu przywrócenie możliwie optymalnej sprawności w czynnym życiu społecznym. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w szkolnej sali rehabilitacyjnej oraz w domu ucznia. Obejmują ona masaż leczniczy oraz rożnego rodzaju ćwiczenia od prowadzonych biernie, wspomaganych, po czynne; ze szczególnym zwrócenie uwagi na rodzaj upośledzenia i zaburzeń, koordynację ruchową, wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe oraz zakres ruchu w poszczególnych stawach. Pomoc rehabilitacyjna dostosowana jest do możliwości dziecka objętego terapią.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie