Integracja Sensoryczna

Terapia metodą Integracji Sensorycznej opiera się na oddziaływaniu terapeutycznym na poszczególne zmysły: wzroku, słuchu, smaku i węchu oraz układy: dotykowy, przedsionkowy (równowagi), proprioceptywny (czucia głębokiego). W zakresie tych zmysłów i układów u dzieci mogą występować różnego rodzaju deficyty. Niektóre z  dzieci potrzebują tzw. dostymulowania, inne – odwrażliwienia. W tej sytuacji uczenie się jest cechą indywidualną, gdzie każde dziecko ma inne potrzeby i różne możliwości rozwojowe.

W naszej szkole terapia prowadzona jest przez doświadczonego terapeutę Integracji Sensorycznej, członka Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, panią Annę Kamińską. Po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy do udziału w zajęciach zakwalifikowane są dzieci, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu. Terapia ma postać „naukowej zabawy”, podczas której dzieci bawią się i uczą jednocześnie.

W szkole znajduje się profesjonalny sprzęt do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej, dzięki czemu zajęcia są zarówno atrakcyjne, jak i – przede wszystkim – korzystne dla rozwoju dzieci.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie