Wiosennie i świątecznie

 Wiosennie i świątecznie

„Twórczość jest podstawową zasada rewalidacyjną

pomagającą zharmonizować i integrować rozregulowane

procesy emocjonalne, poznawcze i wykonawcze”

                                                                     M. Grzegorzewska

 

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych korzystają z szerokiej gamy zajęć terapeutycznych oferowanych przez placówkę. Uczestniczą m.in. w zajęciach artystycznych oraz technicznych.  Różnego rodzaju prace plastyczno-techniczne wywierają  na uczniów bardzo pozytywny wpływ: stymulują ich rozwój, rozwijają sprawność manualną oraz mają ogromny walor uspokajający. Na zajęciach tych uczniowie mają również szansę zaprezentować wykonane przez siebie wyroby, mają możliwość poszerzenia wiadomości i doskonalenia umiejętności potrzebnych do wykonania określonego zadania. Zajęcia te przynoszą uczniom przede wszystkim widoczną satysfakcję i radość. Obecnie podopieczni realizują wspomniane zajęcia w wiosennym i świątecznym klimacie. Święta tuż, tuż !!!

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie