35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Zajęcia rytmiczno - muzyczne

włącz .

Program terapii muzycznej przeznaczony jest do realizacji na zajęciach w Zespole Szkół Specjalnych, w Szubinie. Powstał na bazie podstawy programowej, własnych doświadczeń, obserwacji oraz w oparciu o dostępną literaturę fachową. Treści programowe opierają się na następujących formach aktywności muzycznej: śpiew i ćwiczenia mowy, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, słuchanie muzyki i tworzenie muzyki. Zakres oddziaływań terapeutycznych obejmuje wszystkie sfery rozwoju. Przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną. Pozwala na realizację ważnych potrzeb psychicznych. Fizycznych i estetycznych dzieci i młodzieży.

Wszystkie elementy muzyki i formy działalności muzycznej są wykorzystywane jako stymulatory rozwoju psychicznego i fizycznego.
Do głównych celów programu należą:
· Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez wybrane formy aktywności muzycznej;
· Usprawnianie uszkodzonych funkcji;
· Rozwijanie wyobraźni muzycznej, umiejętności muzycznych oraz estetycznej wrażliwości na muzykę;
· Wdrażanie do różnorodnych form aktywności muzycznej i kulturalnego spędzania wolnego czasu;
· Opanowanie różnorodnego repertuaru muzycznego
· Rozbudzanie zamiłowania do indywidualnego i zbiorowego śpiewu połączonego z ruchem i grą na instrumentach;
· Stworzenie szansy na odnoszenie sukcesów
· Przygotowanie uczestników terapii do prezentowania swoich osiągnięć w szkole i poza nią;
· Uczenie adekwatnego do sytuacji zachowania się w miejscach publicznych.

Dzieci i młodzież przygotowywane są na zajęciach oraz dodatkowo-(kółko muzyczne),  do udziału w różnego rodzaju przeglądach i konkursach oraz imprezach środowiskowych.

 

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie