"Książki naszych marzeń" już w szkole

 

W naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016 jest realizowany program „Książki naszych marzeń”. Przede wszystkim umożliwił on zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. W ramach programu wsparcie finansowe na zakup książek przysługiwało organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne. Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych zależała od liczby uczniów. Za pieniądze z programu biblioteka szkolna zakupiła książki, które nie są podręcznikami.. Książki, które wybraliśmy do naszej biblioteki swoją fabułą mają rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania. Uczniowie będą zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarza do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem. Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Mamy nadzieję, że uczniowie i rodzice naszej szkoły chętniej będą zaglądać do biblioteki po nowości.

Program „Książki naszych marzeń” poprzedza Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie