Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych
w Szubinie

ul. Kochanowskiego 1 
89-200 Szubin

sekretariat:  52 384-21-54

fax./tel.: 52 391-00-68

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O nas

Historia szkoły

Szkoła powstała jako odrębna placówka oświatowa 1 września 1983 roku.

W okresie poprzedzającym usamodzielnienie się szkoły zajęcia odbywały się w szkole podstawowej nr 1 w Szubinie.

Pierwszym dyrektorem była mgr Janina Lipska. Od 1 września 1987 r. funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Leszek Mrotek, obecnie od 1 września 2013r.mgr Kinga Ciszewska.

W roku 1988 nawiązano współpracę z organizacją społeczną pod nazwą Koło przyjaźni Szubin – Dinxperlo. Efektem tej współpracy był wyjazd uczniów na wycieczkę do Holandii oraz długotrwała pomoc dla szkoły.

Z inspiracji dyrektora szkoły i wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy w roku 1993 powstała świetlica rehabilitacyjmna. W czasie pobytu dzieci w świetlicy realizowano cele rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz dydaktyczne.

Do 1 września 2000 roku, a więc przez 17 lat , szkoła miała swoją siedzibę przy ulicy Winnica 79 w Szubinie , najpierw jako szkoła podstawowa a następnie w wyniku reformy oświatowej i decyzji Rady Powiatu Nakielskiego przekształcona w Zespół Szkół. Mimo licznych zabiegów dyrektora i pracowników szkoły nie było możliwości dalszej modernizacji i przystosowania budynku do potrzeb uczniów. Od 1 września 2000 roku na podstawie uchwały Rady Powiatu Nakielskiego szkoła mieści się w budynku części internatu ZSP przy ulicy Kochanowskiego 1 w Szubinie.

Dzięki projektowi MEN pracownia internetowa w każdym gimnazjum nasze gimnazjum wyposażono w pracownię komputerową z 10 multimedialnymi stanowiskami.

Nasi uczniowie od lat uczestniczą w licznych konkursach: recytatorskich, czytelniczych, matematycznych, plastycznych, i rękodzieła ludowego, a także wiedzy o Unii Europejskiej oraz imprezach rekreacyjno - sportowych. Z roku na rok podnoszone są kwalifikacje kadry nauczycielskiej co sprawia, że zajęcia prowadzone w szkole dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów. 

MISJA SZKOŁY

UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, A DLA DALSZEGO ŻYCIA”

 

Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie oferuje uczniom naukę na wszystkich poziomach edukacyjnych. Liczba uczniów w klasach wynosi maksymalnie 15 osób, dzięki czemu nauczyciele mogą indywidualnie zająć się każdym uczniem.

Szkoła posiada przestronne sale dydaktyczne i specjalistyczne. W szkole funkcjonuje również stołówka oraz Orlik. Placówka wyposażona jest w zmodernizowany gabinet pomocy przedlekarskiej oraz platformę schodową.

W szkole znajduje się również nowo wyposażona kuchnia, w której prowadzone są zajęcia z gospodarstwa domowego.

W szkole pracują nauczyciele właściwie przygotowani do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Szkoła posiada specjalistów z zakresu: surdopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii, Integracji Sensorycznej, Treningu słuchowego Tomatisa, wczesnego wspomagania rozwoju oraz wielu innych. Zajęcia specjalistyczne, jakie aktualnie prowadzi szkoła to m.in. Trening słuchowy Tomatisa, Integracja Sensoryczna, zajęcia logopedyczne.

 

Zapewniamy:

 

 • stosowanie nowoczesnych metod i form pracy,

 • możliwość wykorzystania na zajęciach technologii komputerowej,

 • pomoc ze strony pedagoga,

 • naukę języka obcego:niemieckiego,

 • możliwość uczestniczenia w kółkach zainteresowań (m.in. muzyczne, rękodzieła, Małych odkrywców)

 • zajęcia sportowe, biblioteczne,

 • zajęcia z logopedą i specjalistą Integracji sensorycznej.

 

Organizujemy:

 

 • konkursy o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym,

 • okolicznościowe imprezy i uroczystości,

 • festyny, wycieczki, warsztaty,

 • spotkania z ciekawymi ludźmi,

 • spotkania integracyjne,

 • wyjazdy na basen,

 • wyjazdy do kina.

   

Nasz absolwent:

 

 • ma poczucie własnej godności i wartości,

 • akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,

 • wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce,

 • odróżnia dobro od zła

 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,

 • ma szacunek dla pracy,

 • jest zaradny i odpowiedzialny,

 • dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Wiosennie i świątecznie

Wiosennie i świątecznie

„Twórczość jest podstawową zasada rewalidacyjną

pomagającą zharmonizować i integrować rozregulowane

procesy emocjonalne, poznawcze i wykonawcze”

                                                                     M. Grzegorzewska

Zajęcia rytmiczno - muzyczne

Program terapii muzycznej przeznaczony jest do realizacji na zajęciach w Zespole Szkół Specjalnych, w Szubinie. Powstał na bazie podstawy programowej, własnych doświadczeń, obserwacji oraz w oparciu o dostępną literaturę fachową. Treści programowe opierają się na następujących formach aktywności muzycznej: śpiew i ćwiczenia mowy, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, słuchanie muzyki i tworzenie muzyki. Zakres oddziaływań terapeutycznych obejmuje wszystkie sfery rozwoju. Przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną. Pozwala na realizację ważnych potrzeb psychicznych. Fizycznych i estetycznych dzieci i młodzieży.
Wszystkie elementy muzyki i formy działalności muzycznej są wykorzystywane jako stymulatory rozwoju psychicznego i fizycznego.

Świąteczne spotkanie w Przedszkolu nr 2 w Szubinie.

Dnia 19 grudnia uczniowie naszej szkoły odwiedzili wychowanków pobliskiego przedszkola. Przedszkolaki przygotowali dla nas piękną część artystyczną, usłyszeliśmy śliczną bajkę, mięliśmy przyjemność wspólnie zaśpiewać kolędy i skosztować pysznych pierników. Spędziliśmy miło przedświąteczny czas. Dziękujemy za miłą gościnę.

"Książki naszych marzeń" już w szkole

W naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016 jest realizowany program „Książki naszych marzeń”. Przede wszystkim umożliwił on zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. 

Zajęcia słuchowe - Tomatis

Profesor A. Tomatis był francuskim otolaryngologiem. Prowadził badania nad funkcją narządu słuchu. Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy  z dziećmi wykazującymi: zaburzenie mowy, zaburzenia głosu, dysleksją, autyzmem, ADHD czy problemami szkolnymi.

Logopedia

Kącik Logopedyczny

"Wszyscy ludzie uśmiechają się w tym samym języku"
Warto wiedzieć: Tylko człowiek posiada zdolność do komunikowania się za pomocą słów. Komunikowanie się z innymi ludźmi jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych każdego człowieka. Poziom językowej komunikacji w dużej mierze determinuje możliwości każdego z nas. Sposób komunikowania się wpływa na sukcesy edukacyjne, zawodowe oraz stosunki z innymi ludźmi. Mowa odgrywa szczególnie ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Kłopoty z wyraźną, poprawną wymową bardzo często są dla dziecka ogromną przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu, zarówno w jego najbliższym środowisku, którym jest rodzina, jak i w grupie rówieśniczej, w przedszkolu lub w szkole. Problemy te wpływają bowiem niekorzystnie na proces porozumiewania się dziecka z najbliższymi członkami rodziny oraz rówieśnikami. Prawie wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy mają kłopoty w nauce, w szczególności w zakresie czytania i pisania. Tak jak dla prawidłowego rozwoju fizycznego ważne są witaminy i kalorie zawarte w pożywieniu, tak prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę rozwoju jego harmonijnej osobowości. Pamiętajmy, że nieleczone wady mowy mają negatywny wpływ na jakość życia dorosłego człowieka. Skuteczne porozumiewanie się dziecka z wieloraką niepełnosprawnością ze swym otoczeniem jest bardzo ważnym czynnikiem warunkującym jego rozwój i doskonalenie wielu funkcji poznawczych i społecznych.

Rehabilitacja w szkole

Dzieci w naszej szkole objęte są także rehabilitacją, czyli takim usprawnieniem leczniczym, który ma na celu przywrócenie możliwie optymalnej sprawności w czynnym życiu społecznym. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w szkolnej sali rehabilitacyjnej oraz w domu ucznia. Obejmują ona masaż leczniczy oraz rożnego rodzaju ćwiczenia od prowadzonych biernie, wspomaganych, po czynne; ze szczególnym zwrócenie uwagi na rodzaj upośledzenia i zaburzeń, koordynację ruchową, wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe oraz zakres ruchu w poszczególnych stawach. Pomoc rehabilitacyjna dostosowana jest do możliwości dziecka objętego terapią.

Więcej artykułów…

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie

porno porno porno porno porno porno