Technika

włącz .

"Technika w praktyce" - program nauczania zajeć technicznych w gimnazjum, Waldemar Czyżewski, Nowa Era

"Jak to działa" - program nauczania techniki w szkole podstawowej, Lech Łabecki, Marta Łabecka.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie