Język polski

włącz .

Program NOWE SŁOWA NA START!”, PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO

W KLASACH IV –VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Program nauczania języka polskiego „Słowa na czasie” w klasach I–III gimnazjum, Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski, NOWA ERA

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie