Współpraca

ULOTKA DLA RODZICÓW ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Szanowni państwo! Chciałabym zaprosić Państwa do współpracy. Często zdarza się, że nauczyciele nie są w stanie rozpoznać wszystkich problemów ucznia i w konsekwencji nie otrzymuje on wystarczającej pomocy. W związku z tym zachęcam do kontaktów, które umożliwią wypracowanie wspólnej strategii wsparcia udzielanego dziecku.

Poniżej zamieściłam zakres działalności, jaką prowadzę, a tym samym obszary, w których będę starała się udzielić pomocy i wsparcia Wam i Waszym dzieciom. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Jeśli zauważyli Państwo, że Wasze dziecko ma trudności w nauce, zachowaniu, problemy w kontaktach z rówieśnikami lub pojawiły się inne niepokojące kwestie, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie dziecka – proszę o kontakt. Co możemy wspólnie zrobić:

• Organizacja badań lub konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

• Wskazanie źródła powstania problemów.

• Objęcie dziecka różnymi formami pomocy w nauce: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z pedagogiem szkolnym, organizacja grup pomocy koleżeńskiej. • Organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z trudnościami wychowawczymi.

• Objęcie dziecka różnorodnymi formami terapii np. pedagogiczną, logopedyczną, zajęciową, arteterapią.

• Wspólne opracowanie wskazówek do pracy z dzieckiem.

• Wspólne rozmowy z dzieckiem w celu wpłynięcia na zmianę jego zachowania.

• Rozmowy z nauczycielami w celu omówienia indywidualnej sytuacji dziecka. Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Pomoc będzie udzielana w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny. Czego mogą Państwo oczekiwać: • Stypendium szkolne – przeznaczone jest dla osób spełniających kryterium dochodowe, wynoszące 351 złotych na jednego członka rodziny i jednocześnie znajdujących się w trudnej sytuacji z uwagi na bezrobocie, alkoholizm, wielodzietność itp. Jeśli spełniają Państwo te warunki, należy we wrześniu zgłosić się z kompletem dokumentów (zaświadczenie o dochodach i innych świadczeniach za miesiąc sierpień, wyroki sądowe dotyczące alimentów, decyzje dotyczące dofinansowania np. czynszu, zaświadczenie z MOPR o pobieranych zasiłkach). Decyzję o uzyskaniu stypendium otrzymają Państwo w listopadzie, natomiast jego wypłata następuje w dwóch transzach i zostaje przeznaczona na zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju sportowego bądź pokrycia innych kosztów o charakterze edukacyjnym.

• Wyprawka szkolna – dofinansowanie zakupu podręczników. Aby otrzymać taki rodzaj wsparcia należy spełniać jedno z trzech kryteriów: o dochód 351 złotych na jednego członka rodziny w miesiącu sierpniu, o okoliczności wskazane w ustawie o pomocy społecznej (informacja została umieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce pomoc materialna), o dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli kwalifikują się Państwo do uzyskania dofinansowania z uwagi na spełnianie kryterium dochodowego należy dostarczyć identyczne dokumenty jak do stypendium szkolnego. Jeżeli natomiast spełniają Państwo jedno z pozostałych kryteriów niezbędne będzie udokumentowanie zaistniałej sytuacji poprzez dostarczenie orzeczenia lub zaświadczeń z innych instytucji.

• Dofinansowanie posiłków – realizowane we współpracy z MOPR. W przypadku, gdy w niewielkim stopniu przekroczycie Państwo kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej, również możecie skorzystać z dofinansowania, istnieje bowiem możliwość pozyskania sponsora.

• Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Szkoła stara się na bieżąco w sposób sprawiedliwy kwalifikować uczniów do tego stypendium. Jeśli natomiast uważacie Państwo, że Wasze dziecko spełnia kryteria i nigdy nie zostało w ten sposób wyróżnione, proszę o informację w tej kwestii. Mamy wspólny cel: szczęście i dobro dziecka, a to najważniejszy argument by działać spójnie. Wobec tego zapraszam serdecznie do współpracy. Postaram się pomóc w każdej sytuacji.

Zapraszam w następujących godzinach:

Poniedziałek 8.00 - 9.40

Środa 12.40 - 13.25

Piątek 8.00 - 9.15 i 11.35 -12.40

Ponadto mogą Państwo kontaktować się ze mną telefonicznie pod nr 52 384 21 54

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie