TY I TWOJE DZIECKO A POZYTYWNA SAMODYSCYPLINA

ULOTKA DLA RODZICÓW TY I TWOJE DZIECKO A POZYTYWNA SAMODYSCYPLINA CZYM JEST SAMODYSCYPLINA? Samodyscyplina to skuteczna pomoc do zniwelowania wielu problemów wychowawczych. Bardzo łatwo dyscyplinować i pouczać dziecko, gdy jest się obok niego. Co jednak, gdy w pobliżu nie ma już rodziców i opiekunów? Czy dziecko będzie wciąż zachowywać się w pożądany przez dorosłych sposób? Jak wiemy …Nie zawsze! Nauka samodyscypliny to nauka dziecka świadomych wyborów i decyzji oraz podejmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie JAK POMÓD DZIECKU W NAUCE SAMODYSCYPLINY? 1. Nauka samodyscypliny powinna rozpocząć się w środowisku domowym. Dziecko musi wiedzieć,że są reguły i zasady których należy przestrzegać. Wspólnie ustalcie zasady domowe, później zasady szkolne itd. tak aby dziecko rozumiało zarówno powody ich powstania jak i konsekwencje ich niestosowania. Wypiszcie je i zawieście w pokoju dziecka lub innym dobrze widocznym miejscu. PAMIETAJ! USTALENIE ZASAD I GRANIC JEST BARDZO KORZYSTNE DLA DZIECI, GDYŻ ZAPEWNIA MALUCHOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA. 2. Wytłumacz dziecku pojęcie „samodyscypliny” i wskaż zalety jakie daje każdemu człowiekowi możliwość decydowania i wyboru swojego zachowania. Pokaż jak wiele satysfakcji może dać nauka samodyscypliny 3. Na początek wybierzcie wspólnie z dzieckiem jedno zachowanie do nauki samodyscypliny, czyli obierzcie jeden cel wychowawczy, np. codzienne odrabianie lekcji zaraz po przyjściu ze szkoły do domu. 4. Nagradzaj wszystkie sukcesy dziecka i te małe i te duże w nauce samodyscypliny 5. Miej świadomość, że nauka samodyscypliny to duże wyzwane dla Twojego dziecka dlatego bądź wyrozumiały dla jego potknięć i błędów. 6. Często rozmawiaj z dzieckiem o samodyscyplinie. 7. Nie wstydź się prosić o pomoc i radę nauczyciela czy pedagoga szkolnego. Wspólnie łatwiej osiąga się sukces. Dzisiejszy świat jest pełen wyzwań i możliwości ale także pełen zagrożeń i niebezpieczeństw zagrażających Twojemu dziecku. Nie pozostawaj wobec nich obojętny. Naucz dziecko świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Naucz dziecko samodyscypliny!

„Dziecko niegrzeczne to dziecko zniechęcone”

Rudolf Dreikurs PAMIĘTAJ ! ZACHĘĆ SWOJE DZIECKO I STWÓRZ MU ATMOSFERĘ ODPOWIEDNIĄ DO NAUKI SAMODYSCYPLINY. JEŚLI NIE WIESZ JAK, MASZ WIĘCEJ PYTAŃ ZAPYTAJ WYCHOWAWCĘ KLASY LUB POPROŚ O ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA Z TEJ TEMATYKI

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie