35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

O nas

włącz .

Historia szkoły

Szkoła powstała jako odrębna placówka oświatowa 1 września 1983 roku.

W okresie poprzedzającym usamodzielnienie się szkoły zajęcia odbywały się w szkole podstawowej nr 1 w Szubinie.

Pierwszym dyrektorem była mgr Janina Lipska. Od 1 września 1987 r. funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Leszek Mrotek, obecnie od 1 września 2013r.mgr Kinga Ciszewska.

W roku 1988 nawiązano współpracę z organizacją społeczną pod nazwą Koło przyjaźni Szubin – Dinxperlo. Efektem tej współpracy był wyjazd uczniów na wycieczkę do Holandii oraz długotrwała pomoc dla szkoły.

Z inspiracji dyrektora szkoły i wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy w roku 1993 powstała świetlica rehabilitacyjmna. W czasie pobytu dzieci w świetlicy realizowano cele rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz dydaktyczne.

Do 1 września 2000 roku, a więc przez 17 lat , szkoła miała swoją siedzibę przy ulicy Winnica 79 w Szubinie , najpierw jako szkoła podstawowa a następnie w wyniku reformy oświatowej i decyzji Rady Powiatu Nakielskiego przekształcona w Zespół Szkół. Mimo licznych zabiegów dyrektora i pracowników szkoły nie było możliwości dalszej modernizacji i przystosowania budynku do potrzeb uczniów. Od 1 września 2000 roku na podstawie uchwały Rady Powiatu Nakielskiego szkoła mieści się w budynku części internatu ZSP przy ulicy Kochanowskiego 1 w Szubinie.

Dzięki projektowi MEN pracownia internetowa w każdym gimnazjum nasze gimnazjum wyposażono w pracownię komputerową z 10 multimedialnymi stanowiskami.

Nasi uczniowie od lat uczestniczą w licznych konkursach: recytatorskich, czytelniczych, matematycznych, plastycznych, i rękodzieła ludowego, a także wiedzy o Unii Europejskiej oraz imprezach rekreacyjno - sportowych. Z roku na rok podnoszone są kwalifikacje kadry nauczycielskiej co sprawia, że zajęcia prowadzone w szkole dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów. 

MISJA SZKOŁY

UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, A DLA DALSZEGO ŻYCIA”

 

Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie oferuje uczniom naukę na wszystkich poziomach edukacyjnych. Liczba uczniów w klasach wynosi maksymalnie 15 osób, dzięki czemu nauczyciele mogą indywidualnie zająć się każdym uczniem.

Szkoła posiada przestronne sale dydaktyczne i specjalistyczne. W szkole funkcjonuje również stołówka oraz Orlik. Placówka wyposażona jest w zmodernizowany gabinet pomocy przedlekarskiej oraz platformę schodową.

W szkole znajduje się również nowo wyposażona kuchnia, w której prowadzone są zajęcia z gospodarstwa domowego.

W szkole pracują nauczyciele właściwie przygotowani do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Szkoła posiada specjalistów z zakresu: surdopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii, Integracji Sensorycznej, Treningu słuchowego Tomatisa, wczesnego wspomagania rozwoju oraz wielu innych. Zajęcia specjalistyczne, jakie aktualnie prowadzi szkoła to m.in. Trening słuchowy Tomatisa, Integracja Sensoryczna, zajęcia logopedyczne.

 

Zapewniamy:

 

 • stosowanie nowoczesnych metod i form pracy,

 • możliwość wykorzystania na zajęciach technologii komputerowej,

 • pomoc ze strony pedagoga,

 • naukę języka obcego:niemieckiego,

 • możliwość uczestniczenia w kółkach zainteresowań (m.in. muzyczne, rękodzieła, Małych odkrywców)

 • zajęcia sportowe, biblioteczne,

 • zajęcia z logopedą i specjalistą Integracji sensorycznej.

 

Organizujemy:

 

 • konkursy o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym,

 • okolicznościowe imprezy i uroczystości,

 • festyny, wycieczki, warsztaty,

 • spotkania z ciekawymi ludźmi,

 • spotkania integracyjne,

 • wyjazdy na basen,

 • wyjazdy do kina.

   

Nasz absolwent:

 

 • ma poczucie własnej godności i wartości,

 • akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,

 • wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce,

 • odróżnia dobro od zła

 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,

 • ma szacunek dla pracy,

 • jest zaradny i odpowiedzialny,

 • dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie

porno porno porno porno porno porno