Nauczyciele

W naszej szkole pracują:
Kinga Ciszewska - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie
Danuta Bartkowiak
Małgorzata Grzeszczak
Justyna Jamnik-Bojewska
Anna Kamińska 
Danuta Karwowska
Hanna Kępczyńska - logopeda
Tomasz Lewandowski - wychowawca kl. I-III gimnazjum
Hanna Lipińska 
Danuta Loch - wychowawca kl. IV-VI szkoły podstawowej
Magdalena Mańkowska 
Maciej Marczak
Ewa Mruczkowska 
Jolanta Ollesz 
Sara Pawlicka
Katarzyna Pietrzak-wychowawca kl. I-III szkoły podstawowej um. / kl.I-III szkoły podstawowej
Anna Piniarska
Bernadeta Piniarskawychowawca kl. IV-VI szkoły podstawowej um.
Zbigniew Sabaciński - wychowawca kl. I-III przysposabiającej do pracy

Patrycja Przysiewkowska - wychowawca klasy I-III gimnazjum um./klasy VI szkoły podstawowej um.

Magdalena Zapiec-Maszek 
Aneta Sala - pedagog
© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie