Nauczyciele

W naszej szkole pracują:
Kinga Ciszewska - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie
Danuta Bartkowiak
Małgorzata Grzeszczak
Justyna Jamnik-Bojewska
Anna Kamińska 
Danuta Karwowska
Hanna Kępczyńska
Tomasz Lewandowski - wychowawca kl. I-III gimnazjum
Hanna Lipińska - logopeda
Danuta Loch - wychowawca kl. IV-VI szkoły podstawowej
Magdalena Mańkowska - wychowawca kl. I przysposabiającej do pracy
Maciej Marczak
Ewa Mruczkowska - wychowawca kl. I-III szkoły podstawowej
Barbara Musiała - Wrzesińska 
Jolanta Ollesz 
Sara Pawlicka
Katarzyna Pietrzak-wychowawca kl. I-III szkoły podstawowej um.
Anna Piniarska
Bernadeta Piniarskawychowawca kl. IV-VI szkoły podstawowej um.
Zbigniew Sabaciński - wychowawca kl. II-III przysposabiającej do pracy
Aneta Sala - pedagog
© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie

porno porno porno porno porno porno