Integracja Sensoryczna

włącz .

Terapia metodą Integracji Sensorycznej opiera się na oddziaływaniu terapeutycznym na poszczególne zmysły: wzroku, słuchu, smaku i węchu oraz układy: dotykowy, przedsionkowy (równowagi), proprioceptywny (czucia głębokiego). W zakresie tych zmysłów i układów u dzieci mogą występować różnego rodzaju deficyty. Niektóre z  dzieci potrzebują tzw. dostymulowania, inne – odwrażliwienia. W tej sytuacji uczenie się jest cechą indywidualną, gdzie każde dziecko ma inne potrzeby i różne możliwości rozwojowe.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie

porno porno porno porno porno porno