IV Przegląd Piosenki Religinej

włącz .

W czwartek 17 września br. odbył się IV Przegląd Piosenki Religijnej w ramach XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorem i inicjatorem przeglądu była Akcja Katolicka w Szubinie, a gościnnych progów tradycyjnie użyczył Szubiński Dom Kultury.Honorowy patronat nad festiwalem objął Dziekan Dekanatu Szubińskiego ks. kanonik Tadeusz Lesiński. Soliści, duety i zespoły z placówek oświatowych gminy Szubin w tym z Zespołu Szkół Specjalnych prezentowali piosenki z repertuaru religijnego .Prezentacje oceniała specjalna komisja powołana przez organizatorów w składzie: Anna Wojtas, Hanna Walter Karolina Habera, Karol Komasiński. Ze sceny rozległy anielskie nuty na chwałę Pana, a poziom artystyczny małych i młodych wykonawców przerósł oczekiwania organizatorów jak również odbiorców. Komisja oceniająca mając bardzo trudne zadanie przyznała nagrody i wyróżnienia. Wśród nich nagrodzono uczniów naszej szkoły: Konrada Jankowskiego i Pawła Burzycha - III miejsce w kategorii duety, a także wyróżniono zespół wokalny w składzie: Konrad Jankowski, Paweł Burzych, Agata Kowalczuk, Adrian Nyka, Mateusz Gąsior. Podziękowania wręczono solistom: Konradowi Jankowskiemu i Mateuszowi Gąsiorowi oraz Zespołowi Szkół Specjalnych w Szubinie za udział w przeglądzie. Nagrody w postaci pucharów i okolicznościowych dyplomów wręczyła szefowa szubińskiej Akcji Katolickiej Danuta Siewkowska. Niespodzianką był słodki poczęstunek i napoje. Młodych artystów z naszej szkoły do występów przygotowali opiekunowie: Ewa Mruczkowska i Zbigniew Sabaciński, którzy na co dzień prowadzą szkolne kółko muzyczne.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie