Kampania "Życzliwy uczeń"

włącz .

Od listopada rusza w naszej szkole kampania "Promujemy życzliwość i kulturę osobistą". Z tej okazji został zorganizowany apel, na którym zaprezentowano kryteria wyboru życzliwego ucznia miesiąca. Celem szkolnej kampanii jest  między innymi uświadamianie uczniom, że zawsze należy być wobec siebie miłym, uprzejmym i życzliwym, kulturalnym i potrafiącym współpracować z innymi osobami. Ponadto będziemy mogli przekazać uczniom wiele cennych informacji na temat sytuacji, w których znajdujemy się na co dzień i jak w danej chwili należy się zachować.

 Kto jest życzliwy?

Ten, kogo ludzie lubią.

Ten, kto żyje w zgodzie z innymi.

Ten, kto często jest uśmiechnięty.

Ten, kto uprzyjemnia życie w grupie.

Ten, kto potrafi rozweselać.

Ten, kto pomaga kolegom.

Ten, na kim zawsze można polegać.

Ten, kto staje w obronie słabszych.

Ten, kto wzbudza zaufanie.

Autorkami kampanii są: p. Aneta Sala i Danuta Loch. 

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie