35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

"Serce słyszy serce"

włącz .

Na początku grudnia w Pałacu Młodzieży w Bydgoszcy odbył się V Wojewódzki Przegląd Małych Form Scenicznych dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza była ostatnią w ramach bydgoskiego grantu oświatowego ,, IV Ogólnopolskich Przedsięwzięć Artystycznych i Profilaktyczno - Sportowych Serce Słyszy Serce'' W tegorocznym przeglądzie uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wzroku czy słuchu zaprezentowali się w przedstawieniach teatralnych, utworach wokalnych i tanecznych. Wszyscy artyści otrzymali ogromne brawa, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej- Jakub Furtak,  Patrycja Najdowska,   Weronika Redlińska, Marcin Pardua, Jacek Fronckiewicz oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy - Konrad Jankowski,. Opiekę podopiecznym  zapewnili: Maciej Marczak i Zbigniew Sabaciński.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie