35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Szkolny dzień z ekologią

włącz .

W ramach Dnia Ziemi zorganizowaliśmy szkolny dzień z ekologią. Od rana uczniowie klas starszych pod opieką nauczycieli wyszli posprzątać teren wokół szkoły. Zbierali szkło, plastik i papier do specjalnie przeznaczonych worków. Okazało się, że śmieci było naprawdę dużo. W tym samym czasie druga grupa wykonywała zabawki z materiałów nadających się do recyklingu. Wyobraźnia dzieci zaowocowała naprawdę ciekawymi pracami. Pod koniec zajęć uczniowie rozwiązywali test z wiedzy o ekologii i ochronie środowiska oraz uczestniczyli w projekcji filmu o tej tematyce. Za przygotowanie i czuwanie nad przebiegiem tych spotkań odpowiedzialni byli nauczyciele: p. Anna Kamińska, p. Hanna Majewska, p. Joanna Stróżyk-Ryczek oraz p. Tomasz Lewandowski. Jednak bez pełnego zaangażowania dzieci realizacja tych zajęć nie byłaby możliwa. Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie dzieci tematyką ochrony środowiska dlatego zamierzamy takie spotkania kontynuować.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie