35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

XVI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

włącz .

Od szesnastu lat w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie organizowany jest konkurs poezji religijnej, który w tym roku odbył się  20 lutego.

            Celem tej uroczystości o charakterze religijnym, niezmiennie od samego początku jest rozpowszechnianie poezji  wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie wartości chrześcijańskich wśród uczniów szkół specjalnych.

            Od kilku lat grono naszych uczestników, a zarazem gości, powiększyło się

 i w konkursie biorą udział uczniowie z następujących placówek : Zespołu Szkół Specjalnych nr 31 z Bydgoszczy,  z Kcyni, Karnowa, Żnina i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3  w Bydgoszczy, a także gospodarze, czyli dzieci i młodzież ZSS

 z Szubina. W tym roku z powodu choroby uczestników zabrakło jednak przedstawicieli ze szkoły w Kcyni.  Każdą placówkę reprezentowali uczniowie z trzech kategorii wiekowych: szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasy VIII oraz najstarsi uczniowie z klas ponadgimnazjalnych.

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Kinga Ciszewska. Gośćmi, którzy swoją obecnością uświetnili wspomniany konkurs byli:  Ksiądz Dziekan  Tadeusz Lesiński, Pełnomocnik Burmistrza Pani Anna Wiśniewskao i Dyrektr MGOPS Pani Renata Michalak.

            W trakcie konkursu, pod kierunkiem Pana Zbigniewa Sabacińskiego, wystąpił uczeń klasy ponadgimnazjalnej, Konrad Jankowski, który uświetnił uroczystość śpiewem utworów religijnych. Ponadto w część muzyczną i zabawę ruchową zostali włączeni wszyscy uczestnicy i goście, którzy doskonale bawili się w   rytm religijnej  muzyki.

            Organizatorzy podjęli swoich gości słodkim poczęstunkiem, a na zakończenie każdy  otrzymał  dyplom i nagrodę.

                        W wyniku przeprowadzonego konkursu, decyzją jury pod przewodnictwem Księdza Dziekana, wyróżniono następujące miejsca:

 w kategorii szkoła podstawowa:

 

-  I miejsce- uczeń z ZSS nr 31 w Bydgoszczy

- II miejsce – uczeń z ZSS w Karnowie

- III miejsce – uczeń z ZSS w Szubinie

 

w kategorii gimnazjum i klasy VIII:

- I miejsce – uczeń z ZSS w Żninie

- II miejsce- uczeń z ZSS w Szubinie

- III miejsce – uczennica z ZSS nr 31 w Bydgoszczy

 

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna:

- I miejsce – uczeń SOSW nr 3 w Bydgoszczy

- II miejsce – uczeń ZSS w Karnowie

- III miejsce – uczennica SOSW nr 3 w Bydgoszczy

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie