35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Uczniowie ZSS współpracują z Klubem "Aktywni Razem"

włącz .

W styczniu 2019 r. rozpoczął działalność Klub „Aktywni Razem” utworzony w M-GOPS Szubin z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywni Razem”. Przez 12 kolejnych miesięcy 30 mieszkańców gminy Szubin, osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami, uzyska bezpłatne usługi opiekuńcze. W trakcie pierwszego miesiąca uczestnicy nawiązywali nowe znajomości, rozpoznawali własne sytuacje życiowe, a także ustalali zasady współpracy z kadrą zatrudnioną do realizacji projektu. Zrealizowano warsztaty integracyjne, muzyczno-taneczne oraz umiejętności psychospołecznych. Spotkania zostały dostosowane do potrzeb i możliwości osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. Zajęcia gwarantowały wzrost motywacji do działania, wiary we własne siły, wszechstronny rozwój oraz odkrywanie indywidualnych potencjałów. Przy realizacji styczniowych działań M-GOPS Szubin współpracował z Podmiotami Ekonomii Społecznej: Fundacja dla Ciebie (Małe Rudy), Zakład Aktywności Zawodowej (Białe Błota), Stowarzyszenie Get Up (Bydgoszcz), Fundacja Wspierania Edukacji im. ks. St. Staszica (Nakło nad Notecią) oraz uczniami Zespołu Szkół Specjalnych klasy przyspasabiającej do pracy, w ramach zajęć pomoc społeczna wobec osób starszych.


Uczniowie ZSS Szubin brali udział w zajęciach w dniu 28 stycznia br.


Galeria zdjęć na stronie M-GOPS Szubin

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie