35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Konkurs Pieśni Patriotycznej

włącz .

W dniu 20 kwietnia br. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie zostali zaproszeni na KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie. Celem konkursu było m.in. wspieranie uzdolnionych wokalnie dzieci i umożliwienie prezentacji ich umiejętności przed szerszą publicznością, przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na postawy i wartości patriotyczne rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej poprzez śpiew w języku ojczystym, kształtowanie postawy patriotycznej poprzez piosenkę. Na scenie prezentowały się dzieci 4-5 letnie. Piękne występy były nagrodzone wyróżnieniami, drobnymi nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami za uczestnictwo. Prezentacje dzieci oceniała komisja w składzie: Iwona Matuszczak i Zbigniew Sabaciński. Organizatorów przeglądu reprezentowały: Maria Berendt i Monika Tews- Ciężka.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie