35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Wybory SU na patrona Szkoły Podstawowej

włącz .

18 października 2017 r. odbyły się wybory kandydata na patrona szkoły przeprowadzone przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej. Do komisji wyborczej powołano następujących uczniów: Magdalenę Śmigielską, Marcina Parduę, Julię Hibner, która wraz z opiekunem SU i nauczycielami wspomagającymi przeprowadziła w sposób rzetelny cały proces głosowania. Wybory miały charakter tajny i powszechny. Głosy oddali wszyscy przedstawiciele samorządów klasowych ze szkoły podstawowej. Spośród trzech kandydatów, SU wybrał większością głosów swojego przedstawiciela na patrona Szkoły Podstawowej, którym został  Jan Pawła II. Listę obecności, protokół z wyborów wraz z  zgłoszeniem kandydata  zostały przekazane zespołowi  koordynacyjnemu.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie