35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Szkolenie BHP w szkole Przysposabiającej do pracy

włącz .

W piątek 8.09.br. szkołę przysposabiającą do pracy w ZSS odwiedził inspektor ppoż i bhp Pan Jarosław Rakowski, który przeprowadził szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy podczas zajęć w szkole oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Uczniowie w sposób aktywny uczestniczyli w szkoleniu zadając liczne pytania inspektorowi. Wszyscy byli zgodni, że należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w codziennym funkcjonowaniu, aby uniknąć wypadków i inny przykrych zdarzeń .Podopieczni i wychowawca dziękują Pani Jarosławowi Rakowskiemu za owocne szkolenie i poświęcony czas.

 

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie