35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Górka Klasztorna

włącz .

 Od 1999 roku odbywają się coroczne majowe „Spotkania u Matki” w Górce Klasztornej, stały się dla osób niepełnosprawnych z całej Polski okazją do zaprezentowania twórczości artystycznej. Osoby te są objęte opieką takich placówek jak:  Domy Opieki Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Szkoły Specjalne…

  Głównym celem Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych jest ukazanie człowiekowi niepełnosprawnemu jego wartości jako twórcy kultury oraz akceptacja swoich odmienności fizycznych i psychicznych. Przegląd ma też na celu to, aby poprzez stymulację aktywności twórczej osoby niepełnosprawne poszerzały swoją świadomość kulturalną.

  Festiwal posiada charakter widowiskowy mający na celu zaprezentowanie własnego dorobku artystycznego i nie polega na rywalizacji między poszczególnymi uczestnikami oraz nie ma podziału na rodzaj czy stopień zaawansowania niepełnosprawności uczestników. Przegląd organizowany jest w dwóch sekcjach „Muzycznej” i „Teatralnej”

Uczniowie Szkół Specjalnych po raz kolejny zaprezentowali się na tegorocznym przeglądzie. Na Festiwal zjechali podopieczni różnych ośrodków z całej Polski.

Bardzo dziękujemy za niezapomniane przeżycia i wizytę u Matki Bożej w Sanktuarium Góreckim.  

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie