35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Warsztaty stolarskie

włącz .

 Uczniowie Szkoły Przysposabiajacej do Pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie uczestniczyli w zajęciach warsztacie stolarskim Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Szubinie. Zajęcia przebiegały zgodnie z niżej zaprezentowanym konspektem.

 

KONSPEKT

 

Nauczyciel zawodu: Tryba Kazimierz

 

Temat programowy:  SKLEJKA

                                     

Temat szczegółowy: Wykonanie ze sklejki figur geometrycznych. logiczne     zabawy figurami  geometrycznymi.

 

CELE ZAJĘĆ

 

Poznawczy:       - Poznanie  procesu produkcji sklejki

 

Kształcący:      - Obróbka – szlifowanie elementów

                        

Wychowawczy:  -  logiczne zastosowanie figur geometrycznych

 

 

Ogniwa

Czynności nauczyciela i uczniów

Metody

Czas

 

 

 

Czynności organizacyjne

 1. Przygotowanie zajęć-dokumentacja, stanowiska robocze
 2. Sprawdzenie narzędzi i warunków do przeprowadzenia zajęć
 3. Odnotowanie obecności uczniów
 4. Sprawdzenie stanu ubioru
 5. Sprawdzenie samopoczucia i stanu ogólnego.

 

 

Metoda sprawdzania i obserwacji

 

 

 

10

min

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktaż wstępny

 1. Podanie tematu zajęć i zapisanie na tablicy.
 2. Podanie celu zajęć.
 3. Przedstawienie procesu powstawania sklejki
 4. Omówienie i pokaz obróbki przez szlifowanie
 5. Omówienie kryteriów oceny i norm wykonania.
 6. Przypomnienie i omówienie zasad b.h.p. oraz występujących zagrożeń.

   7. Zapytanie o zrozumienie tematu.

   8. Przydział stanowisk  oraz

      narzędzi. 

   9. Przystąpienie do samodzielnej

       pracy

 

 

 

 

Pogadanka,

wykład, objaśnienia,

pokaz multimedialny nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktaż bieżący

 

W czasie zajęć należy zwrócić uwagę na:

   

  1.Postawa zawodowa ucznia, jej

         korygowanie.

      2. Wrażliwość na ład porządek i

          czystość.

      3. Poszanowanie narzędzi,      

          przyrządów i powierzonego

         materiału.

      4. Prawidłowość wykonywania

          poszczególnych operacji.

 1. Przestrzeganie dyscypliny technologicznej oraz kolejności wykonywania poszczególnych operacji i zabiegów.
 1. Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy
 2. Stopień samodzielności w wykonywaniu zadania.
 3. Sprawność i tempo pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzanie, obserwacja, pokaz czynności, objaśnianie zadań oraz kontrola.

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 65

    min

 

Porządkowa-

nie stanowisk pracy, wykonywa-nie przydzielonych dyżurów porządkowych

 

 

1. Podanie sygnału do zakończenia

     zajęć.

2. Odbiór narzędzi i dokumentacji.

3. Sprzątanie stanowisk.

 1. Ocena jakości wykonanych dyżurów porządkowych.

 

 

 

Metoda obserwacji i poleceń

 

 

 

10

min

 

 

 

 

 

Instruktaż końcowy

 

 

 

 1. Podsumowanie zajęć – przypomnienie i omówienie procesu produkcji sklejki (uczniowie wymieniają podstawowe cykle ).
 2. Przypomnienie fachowego nazewnictwa technicznego(uczniowie wymieniają nazwy ).
 3. Postawa zawodowa i organizacja stanowiska pracy – omawia nauczyciel.
 4. Ocena jakości i ilości wykonanych przez uczniów prac.
 5.  Omówienie b.h.p
 6. Podanie oceny ogólnej wg kryteriów oceniania wychowanków.
 7. Zakończenie zajęć, Podziękowanie za pracę, rozdanie arkuszy i odprowadzenie wychowanków na apel.

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka, pokaz kryteriów i omówienie

 

 

 

 

 

 

  15

min

 

 

 

                                                                                                       Opracował:  Kazimierz Tryba

 

Bardzo dziękujemy za bardzo wartościowe zajęcia i miłą współpracę.

 

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie