35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

I Międzyszkolny konkurs wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz znajomości zasad bhp i ppoż. "Nie daj się zaskoczyć-siła bezpieczeństwa" w Żninie

włącz .

 24 kwietnia, drużyna gimnazjalistów reprezentowała Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie na I Międzyszkolnym konkursie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz znajomości zasad bhp i ppoż. "Nie daj się zaskoczyć - siła bezpieczeństwa", który odbył się w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz znajomości podstawowych zasad bhp i ppoż. wśród uczniów gimnazjów poprzez:

- pogłębienie wiedzy uczniów nt. współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanym,

- zaprezentowanie przez uczniów praktycznych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt, dzieci, dorosłych(prezentacja ćwiczeń na fantomach),

- kształtowanie prawidłowych reakcji wobec osób poszkodowanych,

- pokaz z użyciem defibrylatora zewnętrznego w NZK (nagłe zatrzymanie krążenia).

Konkurs składał się z dwóch części:

- teoretycznej - test (zespołowo)

- praktycznej - odpowiedź ustna i wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (zespołowo).

Komisja Konkursowa wyłoniła trzy zwycięskie zespoły. Mimo tego, że nie stanęliśmy tego dnia na podium zdobytą wiedzę zapamiętamy na zawsze. Podczas konkursu pan z ratownictwa medycznego i panowie ze straży pożarnej przekazali nam mnóstwo ważnych informacji w formie wykładów i ćwiczeń. Atmosfera była przyjazna, ponieważ wszyscy skupiali się na zasadach ratowania życia ludzkiego, a nie na rywalizacji.

W konkursie wzięli udział uczniowie Szkół Specjalnych z miast: Szerzawy, Inowrocław, Karnowo, Żnin, Szubin.

Serdecznie dziękujemy organizatorom i wszystkim zebranym za zdobycie cennej wiedzy i moc pozytywnej energii!

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie