35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Zebranie szkoleniowe z rodzicami

włącz .

 

Dnia 22 marca w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie odbyło się spotkanie ze specjalistami z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.


 Pani Beata Kościanek opowiedziała o tym, w jaki sposób pozyskać pomoc materialną i inne świadczenia takie jak:
- usługi opiekuńcze
- pomoc psychologiczna i prawna
- zasiłki celowe, stałe i okresowe
- asystentura dla rodziny
- pomoc pracownika socjalnego
- pomoc rzeczowa
- poradnictwo rodzinne i terapia


Największe zainteresowanie ze strony rodziców dotyczyło specjalistyccznych usług opiekuńczych oraz obowiązujących formalności w celu uzyskania pomocy.


Natomiast Pani Anna Wiśniewska przedstawiła formy pomocy w zakresie zasiłków, zapomogi oraz dodatków finansowych. Szczegółowo omówiła kryteria pozyskania pomocy.


Zebrani rodzice aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Z ich strony padło wiele ważnych pytań dotyczących tematu spotkania, na które bardzo dokładnie odpowiedziały Panie prelegentki.
Rodzice w indywidualnych rozmowach z nauczycielami wyrazili chęć kolejnych spotkań tematycznych organizowanych w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie. Dziękujemy im za przybycie i zaangażowanie!


W imieniu rodziców, dyrekcji i nauczycieli z ZSS w Szubinie pragniemy serdecznie podziękować Pani Ani i Pani Beacie za poświęcony czas i przekazanie rzetelnej wiedzy.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie