35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

XIV KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

włącz .

Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie po raz kolejny miał zaszczyt gościć w ramach XIV Konkursu Poezji Religijnej uczniów wraz z opiekunami z ZSS z Kcyni, Żnina, Karnowa, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 i ZSS nr 31 z Bydgoszczy.

Celem konkursu było spotkanie uczniów, wspólne chwalenie Boga poprzez poezję i śpiew.

Wszystkich zebranych bardzo serdecznie przywitała dyrektor Kinga Ciszewska, a następnie tradycyjnie już wystąpił szkolny zespól muzyczny „Kolorowe Nutki”.

Spotkanie uświetnił swoją obecnością burmistrz Szubina Artur Michalak, ks. kanonik Tadeusz Lesiński, dyrektor MGOPS Pani Renata Michalak, kierownik internatu przy Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Pani Urszula Krzemińska.

Każdy z uczestników konkursu odbywającego się w trzech kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do Pracy zaprezentował przygotowany przez siebie wiersz o tematyce religijnej.

Spośród uczestników jury konkursowe wyłoniło po trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii:

Szkoła Podstawowa I miejsce Józef Tomaszkiewicz (ZSS nr 31 Bydgoszcz), II miejsce Jakub Pazderski(ZSS Karnowo), III miejsce Daniel Bojewski(ZSS Szubin)

Gimnazjum I miejsce Krystian Hausz (ZSS Kcynia), II miejsce Kacper Komasiński(ZSS Szubin), III miejsce Adrian Kuźniarek(ZSS Żnin)

Szkoła Przysposabiająca do pracy I miejsce Rafał Gwizdała(Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 Bydgoszcz), II miejsce Konrad Jankowski(ZSS Szubin)

Specjalna nagroda została przyznana przez burmistrza Szubina Artura Michalaka uczniowi, który w szczególny sposób poruszył serca publiczności i jury Józefowi Tomaszkiewiczowi.

Ponadto reprezentanci poszczególnych szkół otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Dzięki sponsorom, którym w tym miejscu chcieliśmy serdecznie podziękować mieliśmy możliwość poczęstowania naszych gości słodyczami, w tym pączkami, a także zaoferować im ciepły obiad.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Starostwa Powiatowego w Nakle, Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla Banku Spółdzielczego w Szubinie oraz dla innych podmiotów dzięki którym mogliśmy zorganizować to spotkanie.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie