35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Zakończenie projektu na zajęcia pozalekcyjne "Zrozum mnie! Makaton - Program Rozwoju Komunikacji" finansowany przez Powiat Nakielski

włącz .

 

Ponieważ dużym problemem a zarazem barierą w pracy z dziećmi jest niski zakres ich komunikacji, wynikający z wszelkiego rodzajami dysfunkcji rozwojowych w ZSS w Szubinie powstał Projekt na zajęcia pozalekcyjne "Zrozum mnie! Makaton - Program Rozwoju Komunikacji" finansowany przez Powiat Nakielski. Pomysłodawca projektu Sara Pawlicka wraz z gronem pedagogicznym pragną zapewnić uczniom możliwość nawiązania kontaktu z drugą osobą (zgłaszania swoich potrzeb, bólu, chęci, marzeń, uczuć...). Zaspokojenie potrzeby komunikowania się pomoże każdemu w "normalnym życiu". Uczniowie objęci projektem dostali szansę na "nowe życie". Dzięki funduszom płynącym z Powiatu Nakielskiego oraz od ludzi dobrej woli zostało zakupione mnóstwo pomocy terapeutycznych (w tym: komunikatory, książki do komunikacji, podręczniki do nauki gestów, płyty z zabawami itp.)

W ciągu trwania projektu zadbano o zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów ZSS w Szubinie, prowadzone przez logopedów, masażystę i terapeutów. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice mięli okazję zapoznać się z zakupionymi materiałami i zrozumieć cel działania. W ramach projektu uczniowie naszej placówki mięli możliwość współpracy z przedszkolakami, którym przedstawili swoje nowe narzędzia do pracy i możliwości z nich płynące.

Materiały zakupione ze środków Powiatu Nakielskiego zostaną wykorzystane do dalszej pracy z uczniami ZSS w Szubinie podczas zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz w codziennym życiu.  

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie