35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

Spotkanie integracyjne w szkole podstawowej w Turze

włącz .

 

Dnia 15.11.2016r. uczniowie z Zespołu Szkól Specjalnych w Szubinie odwiedzili  uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Turze.  Spotkanie integracyjne przygotowały nauczycielki p. Magdalena Zapiec – Maszek oraz p. Małgorzata Grzeszczak.

Celem spotkania było stworzenie warunków sprzyjających integracji uczniów o różnym stopniu sprawności psychoruchowej oraz przełamanie barier i uprzedzeń.  Uczniowie na powitanie podali sobie ręce i serdecznie się przywitali. Na twarzach uczniów zagościł uśmiech. Poprzez wspólne gry i zabawy, wysiłek i pracę nawiązany został przyjazny kontakt miedzy dziećmi. Zajęcia z uczniami poprzedzone zostały spotkaniem w bibliotece szkolnej, w której uczniowie zapoznani zostali z jej funkcjonowaniem, a także wysłuchali bajki czytanej przez kolegów z kółka bibliotecznego. Następnie uczniowie udali się do Świetlicy Wiejskiej w Turze, w której odbyły się konkursy, gry i zabawy dydaktyczne. Wiele radości i uśmiechu sprawiła dzieciom gra, w której uczniowie wspólnie wykonywali określone zadania. Zabawa odzwierciedlała poczucie przynależności do wspólnoty. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Turze aktywnie uczestniczyli w zorganizowanym spotkaniu. Pod opieką p. Magdaleny Zapiec – Maszek przygotowali inscenizację, którą zaprezentowali przybyłym gościom z Szubina.  Dzieci  zdobyły nowe doświadczenia i poznały sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Pełniły rolę opiekunów i z zaangażowaniem wypełniały powierzone im zadania. Bliski kontakt z niepełnosprawnymi uwrażliwia uczniów na potrzeby innych, uczy opiekuńczości. Spotkanie zakończyło się utworzeniem kręgu i wspólnym tańcem. Impreza  przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. Dzieci szybko zapomniały o zakłopotaniu, a uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie nabrali pewności siebie.

materiał SP Tur

 

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie